Bestel nu en geniet van € 10 welkomstkorting.

Geldig bij aankoop van minimum 45 euro. Alleen voor nieuwe klanten. Zie voorwaarden

Bestel nu en geniet van € 10 welkomstkorting.

Geldig bij aankoop van minimum 45 euro. Alleen voor nieuwe klanten. Zie voorwaarden

Bofrost*privacy beleidsverklaring

Beste bezoeker, gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Bij bofrost* zijn uw gegevens in goede handen. Wij verwerken uw gegevens slechts voor zover u ons daar uw toestemming voor hebt verleend en voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) of andere geldende wetten een gegevensverwerking toestaan of verplichten.  Wij verkopen in geen geval uw gegevens noch geven wij ze door aan derden buiten de bofrost*groep , tenzij u daar uitdrukkelijk mee instemt. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over hoe bofrost* met uw gegevens omgaat. Als u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het telefoonnummer 016/98 19 19 of per e-mail op privacy@bofrost.be. Wij helpen u graag verder.

 

1. Overzicht

Deze privacy beleidsverklaring informeert u over de aard en de omvang van de verwerking van zogenaamde persoonsgegevens door bofrost*. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan uw persoon zijn gekoppeld of die naar u kunnen verwijzen. De gegevensverwerking door bofrost* kan in drie categorieën worden onderverdeeld:  

 

- Wanneer u de website van bofrost* bezoekt, worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen uw apparaat en onze server. Het kan daarbij ook gaan om persoonsgegevens. De informatie die op die manier wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren.    

 

- Voor de afhandeling van uw bestellingen worden alle hiertoe benodige gegevens verwerkt. Uw gegevens worden enkel doorgegeven binnen de bofrost*groep en enkel in de mate dit nodig is om uw bestelling te verwerken.   

 

- Voor reclamedoeleinden gebruiken wij uw gegevens enkel als u ons daar afzonderlijk toestemming voor hebt gegeven of als wij daartoe wettelijk gemachtigd zijn en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften beschikt u over verschillende rechten die u tegen ons kunt laten gelden. Uw individuele rechten worden in detail uiteengezet in deze privacy beleidsverklaring.    

 

2. Contactgegevens en de functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over de bescherming van uw privacy is van toepassing op de gegevensverwerking op de website www.bofrost.be. De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is bofrost*Zentrale Belgien bv, Wingepark 27 D, 3110 Rotselaar, België, KBO 0480.369.536 en de Belgische vestiging van Bofrost*Holland C.V., Wingepark 27 D, 3110 Rotselaar, België, KBO 0462.882.614 (hierna ‘bofrost*’ genoemd). U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van bofrost* op het bovenvermelde adres (t.a.v. de dienst Gegevensbescherming), per e-mail op privacy@bofrost.be of telefonisch op 016/98 19 19 (tijdens de kantooruren).   

 

3. De bofrost*app downloaden in de appstores

Onze app wordt aangeboden in de App Store van Apple en de Play Store van Google (hierna ‘appstores’ genoemd). Wij hebben geen invloed op en zijn evenmin verantwoordelijk voor de gegevensverzameling door de appstores. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Apple vindt u hier: https://support.apple.com/nl-be/HT211970 . Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

 

4. Gebruik van de app

Bij gebruik van de app verzamelen wij de volgende noodzakelijke gegevens om de app te kunnen leveren en om de stabiliteit en de veiligheid van de app te waarborgen: IP-adres, datum en tijd van de raadpleging, inhoud van de raadpleging (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, besturingssysteem en interface, taal en versie van de appsoftware, geografische locatie, bezochte URL's en pagina's.

 

Voor de inhoudelijke verdeling en voor de cloudinfrastructuur die de online toepassingen verdeelt, distribueert, versnelt en beschermt, werkt deze app samen met Akamai, Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Duitsland. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Akamai. Meer informatie over de tussenkomst van Akamai vindt u hier: https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies.

 

De juridische basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang komt voort uit de eerder vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. Bij een afweging van de belangen blijken er voor de gebruikers van de website geen doorslaggevende uitsluitingsgronden.. Wij gebruiken de verzamelde informatie in geen geval om besluiten te trekken over de persoon van de gebruiker.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken in verband met het gebruik van de app, worden opgeslagen tot op het ogenblik dat u een verzoek tot verwijdering van de gegevens indient (bv. via de functie ‘Account verwijderen’). In het geval van een verzoek om verwijdering zullen wij de vereiste gegevens alleen bewaren indien verdere opslag noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en dit op grond van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, of indien wij verplicht zijn de gegevens langer te bewaren om te voldoen aan fiscale en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen (uit het Wetboek van Economisch Recht, het Strafwetboek of het Btw-wetboek) , dit op grond van artikel 6, 1, punt c) van de AVG.

 

Als informatie- en content database maakt deze app gebruik van Airtable van Formagrid Inc., 769 Dolores Street San Francisco, CA 94110, United States (‘Formagrid’). Meer informatie over de tussenkomst van Airtable vindt u hier: https://www.airtable.com/privacy. De persoonsgegevens van de gebruikers worden niet doorgegeven aan Airtable. De gebruikers kunnen Airtable tijdens de bètafase van de app feedback bezorgen via een knop in de bofrost*app die hen naar het Airtable-feedbackformulier leidt. Het feedbackformulier wordt geopend in de standaard browser van de gebruiker. Deze is gelegen buiten de bofrost*app. De standaard TCP/IP is ook hier van toepassing, maar aangezien dit buiten de bofrost*app gebeurt, valt het niet onder de juridische verantwoordelijkheid van bofrost*. Airtable verwijdert de antwoorden op het feedbackformulier zodra de bètafase afloopt, naar verwachting in maart 2022. De feedbackknop zal dan worden verwijderd.  

 

5. Verwerkingsdoeleinden van de gegevens en wettelijke basis  

5.1. Raadpleging van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser automatisch informatie naar de server van onze website die tijdelijk wordt opgeslagen in een logbestand. Wij hebben geen invloed op die werking. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt verwijderd: 

•    het IP-adres van het apparaat waarmee u de website bezoekt;

•    de datum en het tijdstip van uw bezoek;

•    de naam en de URL van de opgevraagde pagina's;

•    de website/app van waaruit u de website bezoekt (referrer URL);

•    welke browser u gebruikt en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.  

 

Voor zover de AVG van toepassing is gebeurt de verwerking van het IP-adres in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang komt voort uit de hieronder vermelde doeleinden voor gegevensverwerking. Uit de verzamelde gegevens kunnen en willen wij geen conclusies trekken over uw identiteit.  

 

Wij gebruiken het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt en de hierboven vermelde informatie voor de volgende doeleinden:  

 

•    een vlotte verbinding;

•    het gebruiksgemak van onze website/app;

•    de evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit.   

 

De gegevens worden 52 dagen opgeslagen en worden daarna automatisch verwijderd. Daarnaast gebruiken we cookies en trackingmethodes voor onze website. De exacte methodes en daarbij verwerkte gegevens worden in punt 3.9 nader toegelicht.    

 

5.2. Gegevensverwerking voor bestellingen  

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, verwerken wij de gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Naast de bestelde producten gaat het daarbij om uw voornaam, uw achternaam, uw adres en (indien beschikbaar) uw telefoonnummer en uw e-mailadres, en zo nodig het moment dat u wordt beleverd. Voor de afhandeling van uw bestelling verwerken wij uw adres en/of uw vast of mobiel telefoonnummer en/of uw e-mailadres, om u het moment van de levering van uw bestelling vooraf te kunnen meedelen, hetzij per postkaart, telefoon, sms of e-mail, en de levering zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen. In het geval van een bestelling worden de gegevens via onze website verzameld door de bofrost*verkoper van de bofrost*vestiging die verantwoordelijk is voor uw regio of door klantendienstmedewerkers die in loondienst of in opdracht werken van de vestiging die verantwoordelijk is voor uw regio. Telefonische bestellingen worden altijd opgenomen door bofrost* of door klantendienstmedewerkers die in onze opdracht werken. Ongeacht de manier waarop u uw bestelling plaatst, worden uw gegevens doorgegeven aan de bofrost*vestiging die verantwoordelijk is voor uw regio. Voor garantiekwesties geven wij de noodzakelijke gegevens door aan desbetreffende garantieverstrekker, die u kunt vinden in de desbetreffende garantievoorwaarden, waarbij de verwerking gebeurt onder onze eigen verantwoordelijkheid. De wettelijke basis daarvoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, wat betekent dat u ons de nodige gegevens ter beschikking stelt op grond van de contractuele relatie tussen u en ons. Verdere verwerking van uw contactgegevens gebeurt alleen indien u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven. 

Wanneer u met ons een contract hebt afgesloten ontvangt u een klantnummer. Indien er reeds een klantenaccount bestaat met uw gegevens, voegen wij de bestelling daaraan toe. Die toevoeging gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG en heeft als legitiem belang om zowel voor u als voor ons te komen tot een optimale communicatie. Als wij u niet kunnen bereiken op het opgegeven adres, verwerken we de nodige gegevens om uw adres te controleren en mislukte leveringen te voorkomen. Wij werken daarvoor samen met een gespecialiseerde dienstverlener op basis van een verwerkersovereenkomst. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. De verwerking van uitsluitend correcte gegevens wordt beschouwd als een legitiem belang en is ook een wettelijke vereiste volgens de AVG. In geval van laattijdige betaling en indien aan de overige wettelijke vereisten zijn voldaan, geven wij de nodige gegevens door aan een onderneming die is belast met het instellen van vorderingen. De wettelijke basis daarvoor is zowel artikel 6, lid 1, punt b) als artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Het instellen van een vordering moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van het tweede van hiervoor genoemde punten .

Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden verwerken (zie 3.3), slaan wij de verkregen gegevens op voor de afwikkeling van de overeenkomst tot wanneer de wettelijke of toepasselijke contractuele waarborg- en garantierechten vervallen. Na het verstrijken van deze termijnen bewaren wij de informatie van de contractuele relatie die vereist is overeenkomstig het handels- en fiscaal recht in geblokkeerde vorm gedurende de wettelijk bepaalde periode op grond van artikel, 6 lid, 1 punt c) van de AVG. Gedurende die periode (zes tot tien jaar na het jaar dat de overeenkomst is beëindigd) worden de gegevens alleen in geval van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.  

 

5.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

5.3.1. Algemeen

Als u geïnteresseerd bent in bofrost*producten kunt u, zonder dat u een bestelling dient te plaatsen, uw contactgegevens doorgeven aan onder meer onze verkopers of klantendienstmedewerkers door een vragenlijst in te vullen. Wanneer u telefonisch uw toestemming geeft, slaan wij uw telefoonnummer op voor controledoeleinden op grond van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Afgezien van een intrekking van uw toestemming of een bezwaar, is de duur van gegevensopslag voor reclamedoeleinden niet onderhevig aan strikte principes en berust hij op de vraag of de opslag noodzakelijk is voor de reclamegerichte toenadering. 

 

5.3.2. Catalogus bestellen 

Op https://www.bofrost.be/catalogus-bestellen.html kunt u de huidige bofrost*catalogus bestellen. De gegevens die wij nodig hebben om u de catalogus te kunnen , vindt u op het onlineformulier (de verplichte informatie is aangeduid met een *). De wettelijk basis daarvoor is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Wij bewaren uw gegevens met als doeleinde de verzending van de catalogus totdat u uw toestemming intrekt.

 

5.3.3. Gebruik van uw postadres 

Als u al klant bent bij bofrost*, willen wij u de mogelijkheid bieden om uw verkoper te ontmoeten. Daartoe sturen wij u enkele dagen op voorhand per post een bericht met het bezoekmoment , samen met informatie over de lopende acties en speciale aanbiedingen. Daarnaast verwerken wij uw postadres voor tevredenheidsonderzoeken. De verwerking van uw postadres is hoe dan ook gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, waarbij de reclamegerichte benadering wordt beschouwd als een legitiem belang.

 

5.3.4. Gebruik van e-mailadressen en telefoonnummers

Uw vaste of mobiele telefoonnummer en/of uw e-mailadres verwerken wij- met uitzondering van de aankondigingen van het moment van levering - uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden en tevredenheidsonderzoeken en bovendien alleen wanneer u ons daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Voor de telefonische benadering werkt bofrost* samen met zorgvuldig geselecteerde dienstverleners, waaronder een onderneming die is gevestigd in Tunesië. Die samenwerkingen zijn onderworpen aan verwerkersovereenkomsten. Waar nodig zijn zogenaamde standaard modelcontractbepalingen binnen de EU afgesloten, die wij u op verzoek graag ter beschikking stellen. Wanneer u ons uw e-mailadres bezorgt, sturen wij u vervolgens een bevestiging-e-mail. Gelieve in die e-mail op de knop ‘Bevestigen’ te klikken om te worden opgenomen in de mailinglist van de newsletter. In verband met deze zogenoemde ‘double opt-in’-procedure slaan wij het IP-adres op dat is gebruikt voor de registratie op onze website en de bevestiging, en het tijdstip van die handelingen. De wettelijke basis voor de opslag van het IP-adres is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Om in geval van twijfel te kunnen bewijzen dat u ermee hebt ingestemd om onze newsletter te ontvangen, wordt dit beschouwd als een legitiem belang. Na grondige afweging van de belangen zijn er geen doorslaggevende uitsluitingsgronden vastgesteld voor de websitebezoekers. Wanneer u zich abonneert op onze newsletter kunt u ook uw geboortedatum invoeren. Als u ons uw geboortedatum meedeelt, kunnen wij die gebruiken om een kleine attentie te voorzien op uw verjaardagen. De toestemming voor dit gebruik van uw geboortedatum kan afzonderlijk of samen met een intrekking van de toestemming voor de newsletter worden ingetrokken. U kunt uw toestemmingen te allen tijde kosteloos en voor ieder communicatiekanaal afzonderlijk intrekken. Een kort telefoontje of berichtje naar de contactadressen onder punt 2. is daarvoor voldoende. Voor de newsletter kunt u bovendien onderaan elke e-mail op ‘Uitschrijven’ klikken. 

 

5.3.5. Sociodemografische kenmerken 

In het kader van onze activiteiten om nieuwe klantengroepen te werven en de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, gebruiken wij, met de hulp van een dienstverlener, bestaande klantenprofielen in geanonimiseerde vorm om zodoende sociodemografische en andere kenmerken te analyseren. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG en door de anonimisering van het proces kunnen er geen conclusies worden getrokken over uw persoon. Ons belang om deze kenmerken te evalueren voor reclamedoeleinden, wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang.   

5.4. Bofrost*gebruikersaccount op basis van uw e-mailadres

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden, zoals beschreven onder punt 3.3.4., gebruiken wij uw e-mailadres op basis van die toestemming voor de creatie van uw gebruikersaccount tot op het moment dat u die toestemming intrekt. In de e-mail die u van ons ontvangt, kan u klikken op de knop ‘Nu bevestigen’ en vervolgens uw wachtwoord invoeren om de registratie te voltooien. Vervolgens kunt u inloggen op www.bofrost.be en uw gegevens en de bestellingen die u vanaf dan plaatst, bekijken. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u op onze website een nieuw wachtwoord aanvragen met de functie ‘Wachtwoord vergeten?’. U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos en voor de toekomst intrekken. Vul daarvoor ons contactformulier in met vermelding van uw e-mailadres, of stuur een e-mail naar privacy@bofrost.be. Uw bofrost*account zal dan gedeactiveerd worden. 

5.5. Beoordelingsverzoeken via eKomi en klachtenbehandeling

Als u op www.bofrost.be een voorafbestelling plaatst, bieden wij u enige tijd na de levering de mogelijkheid om de gekochte bofrost*producten en uw winkelervaring in de bofrost*onlineshop te beoordelen. Daarvoor hebben wij uw eenmalige, actieve toestemming nodig die we elektronisch documenteren samen met uw gebruikersgegevens voor “Mijn bofrost*”, naast de datum, het tijdstip en het IP-adres. Daarnaast bewaren we een geschiedenis van de wijzigingen voor het geval u uw toestemming intrekt en ook voor het geval u uw toestemming op een later tijdstip opnieuw verleent. 

 

Wanneer wij over uw toestemming beschikken, geven wij de gegevens van uw bestelling, uw naam en e-mailadres door aan ons partnerbedrijf Ekomi Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, dat namens ons een beoordeling van de gekochte bofrost*producten en uw winkelervaring in de bofrost*onlineshop mogelijk maakt. 

 

Na de levering van de producten die in de bofrost*onlineshop werden besteld, ontvangt u per e-mail een uitnodiging met een link naar de online vragenlijst voor de beoordeling. Via deze vragenlijst kunt u de gekochte producten en uw winkelervaring in de bofrost*onlineshop beoordelen. 

 

Om volledige objectiviteit te waarborgen, ligt de beslissing over de publicatie van de beoordeling uitsluitend bij eKomi. Als uw beoordeling wordt gepubliceerd, kunnen bezoekers van de bofrost*-website deze niet rechtstreeks met u in verband brengen. Meer informatie daarover vindt u in de FAQ. Als eKomi uw beoordeling publiceert, kunnen wij ze toewijzen aan uw klantenprofiel. Als uit uw beoordeling blijkt dat u niet tevreden was over de dienstverlening van bofrost*, nemen wij de vrijheid om per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen om te informeren naar de situatie en om te bekijken hoe wij u alsnog tevreden kunnen stellen.

 

De wettelijke basis daarvoor is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. U kunt uw toestemming voor e-mailuitnodigingen voor beoordelingen op elk gewenst moment intrekken. Het volstaat om ons dat te laten weten via ons contactformulier of via e-mail naar service@bofrost.be. Het privacybeleid van eKomi vindt u hier:  www.ekomi.de/de/datenschutz/

 

5.6. Bofrost* domiciliëringsbericht

Wij bieden u een bofrost*domiciliëring aan, waarmee u snel en gemakkelijk uw bestellingen kunt betalen via een SEPA-domiciliëring. Daarvoor hebben wij de volgende gegevens van de rekeninghouder nodig: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en de bankgegevens. Die gegevens bezorgen wij aan onze kredietinstelling zodat zij de betalingen kan innen. De verwerking gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG, die u te allen tijde kosteloos met toekomstig effect kunt intrekken. Meer informatie vindt u in de algemene gebruiksvoorwaarden van de bofrost*domiciliëring die u krijgt van uw verkoper.  

 

5.7. Contact

Als u om een andere reden dan voor een bestelling contact met ons opneemt, verwerken wij de informatie die u verstrekt uitsluitend voor de verwerking van uw vraag. De wettelijke basis daarvoor is uw toestemming. Als u contact opneemt in verband met een contractuele relatie tussen u en ons, vormt artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, met andere woorden deze contractuele relatie, de wettelijke basis voor de gegevensverwerking. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, is het mogelijk dat een telefonische oproep wordt behandeld door een callcenter dat bofrost* heeft ingeschakeld als dienstverlener, waarmee altijd verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten. U kunt uw toestemming voor de bovengenoemde gegevensverwerking op elk moment en met toekomstig effect kosteloos intrekken door een kort bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld onder punt 2. Uw verzoek wordt dan verwijderd voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van kracht zijn en bofrost* geen gerechtvaardigd belang heeft voor verdere opslag (bv. voor juridische verdediging).

5.8. Pushberichten met Expo (op uw mobiele telefoon)

De bofrost*app bevat de mogelijkheid om u via zogenaamde pushberichten te informeren over onze diensten (bv. over het aankomende levermoment). Deze functie wordt alleen geactiveerd indien u daar actief de toestemming voor geeft in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Pushberichten worden rechtstreeks weergegeven op uw smartphone zonder dat de bofrost*app geopend hoeft te zijn.

 

Om die functie te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de dienst Expo (https://expo.io/). Expo maakt daarvoor gebruik van een zogenaamde Expo-token, dat wordt gegenereerd vanaf uw mobiele toestel en dat informatie over het toesteltype en het besturingssysteem bevat. Afhankelijk van het gebruikte eindapparaat wordt die informatie doorgegeven aan de dienst Google Cloud Messaging of Apple Push Notification Service, die een zogenaamde identificatiecode terugsturen. Na het verwijderen van de app wordt ook de identifier verwijderd.

 

De pushberichtdienst van Expo gebruikt of bewaart de inhoud van pushberichten niet langer dan nodig om door te geven aan Apple of Google. Het antwoord van Apple of Google, dat alleen bevestigings- of foutgegevens bevat en niet de inhoud van het bericht, wordt korte tijd bewaard zodat ontwikkelaars kunnen nagaan of hun berichten daadwerkelijk zijn doorgegeven aan Apple of Google. Meer informatie over privacybescherming bij Expo vindt u hier: https://expo.dev/privacy.

 

U kunt de ontvangst van pushberichten op elk moment stopzetten door de functie in de instellingen van uw apparaat uit te schakelen.  

 

5.9. Google Firebase Analytics  

In onze apps gebruiken wij de technologie van Firebase van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, en dit op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Firebase Analytics maakt de analyse mogelijk van het gebruik van ons aanbod. Deze technologie verzamelt informatie over het gebruik van onze app, stuurt die door naar Google en slaat de informatie daar op. Google gebruikt daarvoor de advertentie-id van het eindapparaat. Google zal de voornoemde informatie gebruiken om het gebruik van onze app anoniem te analyseren en om ons andere diensten te leveren in verband met het gebruik van apps. U kunt het gebruik van de advertentie-id beperken in de apparaatinstellingen (iOS: Privacy/ Reclame/ Beperk reclametracking; Android: Account/ Google/ Advertenties).

 

Meer informatie over het privacybeleid van Firebase vindt u op https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. De tracking van alle Firebase-diensten in de app kan worden uitgeschakeld met de schuifregelaar.  

 

6. Risico's in verband met de doorgifte van gegevens aan zogenaamde onveilige derde landen 

In het kader van de gegevensverwerking door bofrost* kunnen gegevens worden doorgegeven aan zogenaamde “onveilige” derde landen. Een derde land is een land buiten de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) waar de AVG niet rechtstreeks van toepassing is. Een derde land wordt onveilig geacht als de EU-commissie voor dat land geen adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45, lid 1 van de AVG heeft vastgesteld waarin wordt verklaard dat het land een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.  De VS zijn een zogenaamd onveilig derde land. Dat betekent dat de VS geen gegevensbeschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Bijgevolg bestaan de volgende risico's wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS: het risico bestaat dat de Amerikaanse autoriteiten toegang kunnen verkrijgen tot de persoonsgegevens op basis van de bewakingsprogramma's PRISM en UPSTREAM, op basis van Section 702 van de FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) of op basis van het Executive Order 12333 of de Presidential Police Directive 28. EU-burgers hebben geen doeltreffende voorziening in rechte tegen deze toegang in de VS of de EU.

Een doorgifte van persoonsgegevens aan onveilige derde landen vindt alleen plaats indien aan de voorwaarden van artikel 44 e.v. van de AVG is voldaan. Concreet betekent dit dat een doorgifte aan derde landen alleen gebeurt indien:   

 

  • de ontvanger voldoende zogenaamde waarborgen biedt voor de bescherming van de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 46 van de AVG;
  • u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte overeenkomstig artikel 49, lid 1, punt a) van de AVG nadat wij u hebben geïnformeerd over de risico's;
  • de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen tussen u en ons;
  • een andere afwijking overeenkomstig artikel 49 van de AVG van toepassing is.    

Welke van de bovengenoemde grondslagen in individuele gevallen van toepassing is, wordt bij de desbetreffende verwerking aangegeven.  

7. Uw privacyrechten – altijd onder uw controle  

Naast het recht om de toestemmingen die u ons eerder had verleend in te trekken, heeft u, indien aan de toepasselijke wettelijke voorwaarden is voldaan, ook de volgende rechten:  

 

• recht van inzage van de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens volgens artikel 15 van de AVG, meer bepaald over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden vrijgegeven, de voorziene bewaartermijn, de bron van uw gegevens in zoverre die niet rechtstreeks van u zijn verkregen;

• recht op correctie van onjuistheden in uw gegevens of op vervollediging van uw gegevens volgens artikel 16 van de AVG;

• recht op gegevenswissing van uw bij ons bewaarde gegevens volgens artikel 17 van de AVG, voor zover er geen sprake is van wettelijke of contractuele bewaringsplichten, of andere wettelijke verplichtingen voor verdere opslag die in acht moeten worden genomen;

• recht op beperking op de verwerking van uw gegevens volgens artikel 18 van de AVG, indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens; indien de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 van de AVG;

• recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 van de AVG, d.w.z. dat u het recht hebt om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld in een gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, of om ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

• recht op de indiening van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gezien kunt u daarvoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw verblijfplaats of met ons hoofdkantoor.

 

Bovendien kan er onder de voorwaarden van art. 21, lid 1 van de AVG bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokken persoon.  

 

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden die worden beschreven in deze privacybescherming en die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.  

 

8. Gegevensbeveiliging

Alle persoonsgegevens die u ter beschikking stelt, worden overgedragen via de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard die bijvoorbeeld ook bij online bankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de ‘s’ achter de ‘http’ (dus https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het hangslotpictogram in uw browser.    

 

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u met plezier te woord.   

 

Versie/Status: 16/02/2022

Jouw bofrost*voordelen

Pas betalen bij levering U heeft de keuze van betaling, u kunt direct betalen op het moment van levering bij de verkopers.
Persoonlijk advies Als je vragen hebt, staan je verkoper en onze klantenservice altijd voor je paraat.
Gratis ruilen Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, betalen wij het aankoopbedrag terug.
Kwaliteitsgarantie Alle bofrost* producten zijn zonder smaakversterkers, kunstmatige kleurstoffen en bestraalde ingrediënten.