Bestel nu en geniet van € 10 welkomstkorting.

Geldig bij aankoop van minimum 45 euro. Alleen voor nieuwe klanten. Zie voorwaarden

Bestel nu en geniet van € 10 welkomstkorting.

Geldig bij aankoop van minimum 45 euro. Alleen voor nieuwe klanten. Zie voorwaarden

bofrost* Privacyverklaring

Beste bezoek(st)er,

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Uw gegevens zijn bij bofrost* in goede handen. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving en de vereisten van de EU-Verordening gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) die vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van kracht wordt. In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derden. Hierna informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens bij bofrost*.

Voor opmerkingen of vragen over gegevensbescherming kan u telefonisch contacteren op 016/98.19.19 (tijdens kantooruren) of per e-mail op privacy@bofrost.be

Wij zullen u dan graag verder helpen.

1. Onze contactgegevens en onze functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over de gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van gegevens door bofrost* Zentrale Belgien bvba, Wingepark 27 D, 3110 Rotselaar, België, KBO 0480.369.536  en de Belgische vestiging van Bofrost* Holland C.V., Wingepark 27 D, 3110 Rotselaar, België, KBO  0462.882.614 (hierna "bofrost*" genoemd). 

De functionaris voor gegevensbescherming van bofrost* kan u contacteren op dit adres (t.a.v. de dienst Gegevensbescherming), telefonisch op 016/98.19.19 (tijdens kantooruren)  of per email (privacy@bofrost.be).

2. Doeleinden van gegevensverwerking en de verwerkingsgronden

2.1 Toegang tot onze website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw toestel automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Daar hebben wij geen invloed op. 

De volgende informatie wordt ook opgeslagen zonder uw tussenkomst en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

- het IP-adres van het verzoekende toestel dat toegang heeft tot internet,

- de datum en tijd van de toegang,

- de naam en URL van het opgevraagde bestand,

- de website/toepassing van waaruit de toegang is gemaakt (referrer URL),

- de browser die u gebruikt en, indien nodig, het besturingssysteem van uw computer met

internettoegang en de naam van uw toegangsprovider.

In zoverre de GDPR hierop van toepassing is, gebeurt de verwerking van het IP-adres en de andere gegevens op grond van  artikel 6, lid 1, f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. We willen er hier op wijzen dat uw identiteit niet onmiddellijk uit de verzamelde gegevens kan worden afgeleid en dat we dat ook niet zullen doen.

Het IP-adres van uw toestel en de overige hierboven vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

- verzekering van een vlotte installatie van de verbinding,

- verzekering van comfortabel gebruik van onze website/applicatie,

- Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 52 dagen en vervolgens automatisch verwijderd. Verder maken wij voor onze website gebruik van zogenaamde cookies en trackingprocedures. De precieze procedures en de gegevens die hiervoor worden gebruikt, worden verder toegelicht in punt 2.6.

2.2 Gegevensverwerking bij bestellingen

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. Naast de goederen die u bestelt, gaat het daarbij om uw voornaam, achternaam en adres.
Daarnaast verwerken wij uw adres en/of uw telefoon- of gsm-nummer en/of uw e-mailadres om u vooraf van de leveringsdatum van uw bestelling in kennis te kunnen stellen via een afgiftefolder, telefoon, sms of e-mail en om de levering voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. De gegevens worden onmiddellijk verzameld door een bofrost* verkoopmedewerker in het geval van een bestelling ter plaatse, door onze servicemedewerkers in het geval van een telefonische bestelling of automatisch indien u een bestelling plaatst via onze website.
Deze gegevens worden dan bezorgd aan uw bofrost*-vestiging. 
De verwerkingsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, b) GDPR: dit wil zeggen dat wij uw gegevens verwerken in het kader van onze contractuele relatie met U. 
Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt u van ons een klantnummer. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f) GDPR en garandeert u en ons een zo goed mogelijke communicatie.
Als wij uw contactgegevens niet meer nodig hebben voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst, dan verwerken wij de gegevens nog voor de verdere opvolging van de overeenkomst tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantierechten. 
Na afloop van deze termijnen bewaren wij uw gegevens nog op basis van artikel 6, lid 1, c) GDPR gedurende de termijnen die ons wettelijk opgelegd worden (fiscaal, boekhoudkundig, …).
Tijdens deze periode worden de gegevens uitsluitend in het kader van een fiscale controle opnieuw verwerkt.

2.3. Gegevensverwerking voor communicatiedoeleinden

Wij verwerken uw telefoon- of gsm-nummer en/of uw e-mailadres enkel voor communicatiedoeleinden (en natuurlijk ook voor de correcte uitvoering van leveringen en de opvolging ervan). 

Als u ons uw e-mailadres meedeelt, sturen wij u eerst een bevestigingslink: indien u hierop klikt, dan voegt u zich toe aan de distributielijst van de nieuwsbrief en zal u deze regelmatig ontvangen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres te allen tijde kosteloos intrekken. Daarvoor kan u aan het einde van elke e-mail op "Unsubscribe" (Afmelden) klikken of stuur ons een kort bericht.

2.4. bofrost* gebruikersaccount op basis van uw e-mailadres

Indien U ons uw toestemming heeft gegeven om uw e-mailadres voor marketing- en reclamedoeleinden dan zullen wij uw e-mailadres gebruiken om een gebruikersaccount aan te maken op basis van artikel 6, lid 1, a) GDPR. Met de toegangsgegevens, die wij u toesturen na bevestiging van uw e-mailadres, kunt u inloggen op het internet op www.bofrost.be en uw gegevens en de uitgevoerde bestellingen bekijken. U kan uw toestemming steeds kosteloos intrekken voor de toekomst.

2.5. bofrost* klantenkaart

Om uw bestelling eenvoudig en comfortabel via SEPA domiciliëring te kunnen betalen, bieden wij u de "bofrost* klantenkaart" aan. Hiervoor moeten wij de volgende gegevens van de rekeninghouder worden verwerken: uw voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, bankgegevens (rekeningnummer, bankinstelling). 
De gegevens worden doorgegeven aan onze bank zodat zij het nodige kan doen om de betalingen te innen. Deze verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, a) GDPR: deze toestemming kan u steeds kosteloos intrekken voor de toekomst. 
Meer informatie over het gebruik van de bofrost* klantenkaart vindt u in de Algemene Voorwaarden die u van onze verkoopmedewerker ontvangt.

2.6 Onlinecontacten en websiteoptimalisatie

2.6.1 Cookies - Algemene informatie

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Indien deze cookies persoonsgegevens zijn, worden ze gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt daarbij in de optimalisatie van onze website. Cookies beschadigen uw toestel niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met het gebruikte toestel. Dit betekent niet dat we onmiddellijk kennis krijgen van uw identiteit. U gebruikt onze website dan ook zo anoniem mogelijk.
Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina's van onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd in uw klantaccount. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Daarnaast maken wij uit gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde tijd op uw eindtoestel worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke items en instellingen u hebt gemaakt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij uw bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u deze voordien al eens bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. 
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. 
De bewaartermijn van de cookies varieert en hangt af van het beoogde gebruik. 

2.6.2 Cookies

3. ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder 2.6.2. en 2.6.4. beschreven verwerking, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten Europese Economische Ruimte. De onder 2.6.2 en 2.6.4. genoemde verwerking houdt een doorgifte van persoonsgegevens in naar de servers van Google Inc. die zich in de VS bevinden. De gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de beginselen van het zogenaamde EU-US Privacy Shield.

4. altijd onder uw controle! Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Naast het recht om uw toestemming te herroepen, heeft u in bepaalde gevallen nog de volgende rechten:
- Recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden (art. 15 GDPR): in het bijzonder kunt u onder andere informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn en de herkomst van uw gegevens als deze niet rechtstreeks van u zijn verzameld,
- het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren (artikel 16 GDPR)
- Recht op wissing van uw persoonsgegevens (artikel 17 GDPR) tenzij bv. een wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag in acht moeten worden genomen, of uw gegevens nog verwerkt moeten worden in het kader van een overeenkomst,
- het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (artikel 18 GDPR) indien u de juistheid van deze gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u de gegeven niet wenst te wissen; de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar wel om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u overeenkomstig Artikel 21 GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking,
- Recht op overdracht van gegevens overeenkomstig artikel 20 GDPR, d.w.z. het recht om door u verstrekte gegevens te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat, of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen
- Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gewoonlijke verblijfplaats of tot ons hoofdkantoor.
Bovendien kan op grond van artikel 21, lid 1 GDPR tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene of voor direct marketing doeleinden.
Dit algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, f) GDPR. 
Volgens GDPR zijn wij alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid) geeft.

5. Beveiliging van gegevens

Alle door u overgemaakte persoonsgegevens worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook in internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de aangesloten s op de http (d.w.z. https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool in uw browser.
Indien u klachten heeft dan staan wij steeds klaar voor u om deze met zorg te behandelen.
Bent u niet akkoord met onze werkwijze, dan u steeds contact opnemen onze toezichthoudende autoriteit: 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) / Autorité de Protection des Données (APD),
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
T+32 (0)2 274 48 00
Heeft u nog vragen? Neem dan gewoon contact met ons op. Wij staan tot uw beschikking met woorden en daden!
Versie/status: 12/2022

Jouw bofrost*voordelen

Pas betalen bij levering U heeft de keuze van betaling, u kunt direct betalen op het moment van levering bij de verkopers.
Persoonlijk advies Als je vragen hebt, staan je verkoper en onze klantenservice altijd voor je paraat.
Gratis ruilen Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, betalen wij het aankoopbedrag terug.
Kwaliteitsgarantie Alle bofrost* producten zijn zonder smaakversterkers, kunstmatige kleurstoffen en bestraalde ingrediënten.